سازه های متغیر نوری

یکی از جالب ترین اختراعات ثبت شده در زمینه هولوگرافی و ابزار های متغیر نوری (OVDs) در سال گذشته، ویژگی است که در شرایط نوری متغیر، دارای عملکردی متفاوت است

اشتراک گذاری