خصوصیات هولوگرام

خصوصیات هولوگرام  غیر قابل کپی‌برداری و تکثیر حتی با استفاده از جدیدترین روشهای کپی و اسکن  از خصوصیات هولوگرام می باشد.  میز اپتیک، میز لیزر، میز هولوگرام  غیر قابل جداسازی

اشتراک گذاری