چاپ امنیتی با سیستم اینتالیو – Intaglio
۱۳۹۳-۱۰-۲۹
استفاده از هولوگرام
آشنایی با ویژگی امنیتی اسناد مسافرتی
۱۳۹۳-۱۱-۰۴
امنیت اسناد و هولوگرافیک

میزان امنیت اسناد و مدارک

اسناد و مدارک، انواع مختلفی دارند که با توجه به کاربرد و کانال های مصرف آن، عمرمفیدش مشخص می شود و متناسب با آن، ماده مورد نظر به عنوان ماهیت جسمی سند انتخاب می شود. میزان امنیت اسناد، با توجه به ارزش معنوی، مالی، میزان گستردگی، عمرسند و دفعات استفاده تعیین می شود.

ویژگی های امنیتی اسناد و مدارک

برخی از این ویژگی ها درمرحله طراحی و چاپ ایجاد می شوند که از لحاظ عمومیت در سه سطح آشکار، نیمه پنهان و پنهان قابل بررسی هستند.

برخی دیگر به صورت دیجیتال روی سند اعمال می شوند که توسط دستگاه ها و قرائت گر های خاص مربوط به خود، قابل کنترل هستند. نمونه این سیستم ها، در سطح ابتدایی، نوار مغناطیسی، انواع کدها (کد بعدی، کد دوبعدی) هستند و در سطوح بالاتر، انواع RFID، NFC و Taggant ها  وجود دارند که هرکدام دارای قابلیت مخصوص به خود هستند که مهم ترین آن، دخیره سازی اطلاعات به صورت امنیتی می باشد. قرائت گر ها (Readers) دستگاه هایی هستند که می توانند اطلاعات دیجیتال را بخوانند و آن را به شکل خروجی مورد نظر به کنترل کننده نمایش می دهند تا تطابق یا تبادل لازم صورت می گیرد.

باید به این نکته توجه داشت که در این مراحل، انسان به عنوان کنترل کننده، نقش اساسی را ایفا می کند که احتمال خطا، چه عمدی، چه سهوی وجود دارد. هم چنین تمام این تدابیر برای ایجاد امنیت و حراست از فرایند های مربوز به اسناد دارای ویژگی ها، مزایا و معایب هستند و به تبع آن عوارض مربوط به خود را در پی خواهندداشت که هر کدام به طور مجزا قابل بحث و بررسی هستند  و می توان راه حلی برای هر یک ارائه کرد.

امنیت اسناد و هولوگرافیک

آشنایی با هولوگرافیک 

آشنایی با انواع هولوگرام 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *