هولوگرافی اندوسکوپیک
هولوگرافی اندوسکوپیک
۱۳۹۶-۰۲-۰۳
روش ساخت هولوگرام
آسانترین راه برای ساخت هولوگرام
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
هولوگرافی ثبت نور در پرواز

 هولوگرافی ثبت نور در پرواز

کاربرد تکنیک هولوگرافی ثبت نور در پرواز

تکنیک هولوگرافی ثبت نور در پرواز می تواند برای به کارگیری اصل نور پیشتاز(first-arriving)برای تصویربرداری از داخل بافتهای بدن،سازگار(adapt) شود.این روش هولوگرافیک امکان استفاده از هر دو نوع لیزر پیوسته و پالسی با طول چسبندگی کوتاه را می دهد.
یک طول چسبندگی کوتاه در هولوگرافیک برابر است با یک پالس کوتاه.هولوگرافی اجازه ی یک مدخل (gate)را می دهد که خودش به کوتاهی یک پالس است.یک پرتوی لیزر پالس کوتاه به پرتوی هدف و پرتوی مرجع،تقسیم می شود.
پرتوی هدف از بافت بدن عبور می کند و پرتوی مرجع دچار تاخیر می شود که در نتیجه این پرتو به صفحه ی سطح مصادف با نور پیشتاز می رسد.بنابراین،فقط نور پیشتاز به عنوان یک هولوگرام ثبت می شود.در عمل،اشعه ی مرجع در یک زاویه ی بزرگ نسبت به صفحه ی ثبت،اتفاق می افتد و در نتیجه این پرتو به بخشهای مختلف صفحه و در زمانهای مختلف می رسد.یک بخش از هولوگرام،نور پیشتاز را ثبت می کند و نور غیر پیشتاز(later-arriving) در بخشهای دیگر ثبت می شود.

هولوگرافی ثبت نور در پرواز

 برچسب امنیتی

تولید برچسب امنیتی 
چاپ برچسب امنیتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *