میکروسکوپ های کوچک

انواع میکروسکوپ های کوچک   یکی از موارد امنیتی موجود در هولوگرام ، استفاده از حروف یا اشکال بسیار ریز بصورت Micro Text و Micro Image  است و جهت رویت

اشتراک گذاری
دستگاه الصاق گرم هولوگرام

دستگاه چاپ گرم هولوگرام جهت الصاق هولوگرام های چاپ گرم (Hot Stamping ) می بایست از ماشین آلات ویژه ای استفاده نمود که این ماشین آلات به تناسب نوع محصول

اشتراک گذاری