مقالات هولوگرام

۱۳۹۲-۰۴-۳۱
نوارچسب های امنیتی

نوارچسب های امنیتی

آشنایی با نوارچسب های امنیتی نوارچسب های امنیتی یکی دیگر از پیشرفته ترین تکنولوژی های ضد جعل در دنیا می باشد و از آنجایی که روند […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱
هولوگرام سه بعدی CNN

هولوگرام سه بعدی CNN

هولوگرام سه بعدی CNN   هنگامی که در سال ۱۹۷۷ اولین اپیزود فیلم جنگ ستارگان ساخته شد و در آن “در زمانی دور در کهکشانی دورتر”(۱) […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱
انواع هولوگرام

انواع هولوگرام

انواع هولوگرام هولوگرام شماره سریال دار در این نوع هولوگرام برای ایجاد امنیت بیشتر و همچنین مدیریت و کنترل اجناس و مدارک، شماره سریالهایی بر روی […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱
چگونگی ایجاد هولوگرام

ایجاد هولوگرام

چگونگی ایجاد هولوگرام هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که با استفاده از لیزر ایجاد می شود . نور دستگاه لیزر به دو پرتو می شکند […]