مقالات هولوگرام

۱۳۹۲-۰۴-۳۱

انواع هولوگرام

انواع هولوگرام هولوگرام های شماره سریال دار : در این نوع هولوگرام برای ایجاد امنیت بیشتر و همچنین مدیریت و کنترل اجناس و مدارک، شماره سریالهایی […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱

ایجاد هولوگرام

ایجاد هولوگرام هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که با استفاده از لیزر ایجاد می شود . نور دستگاه لیزر به دو پرتو می شکند . […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱
ابزار ساخت هولوگرام

ابزار لازم برای ساخت هولوگرام

ابزار ساخت هولوگرام   ساخت هولوگرام نیازی به ابزار زیاد نیست. براحتی می‌توانید یکی برای خودتان با ابزار زیر بسازید:   لیزر مورد نیاز برای ساخت هولوگرام […]
۱۳۹۲-۰۴-۳۱
هولوگرام

هولوگرام چیست

هولوگرام چیست هولوگرام چیست :هولوگرام همان برچسب های امنیتی و فوق امنیتی، یک نشانه تصویری سه بعدی است که با تکنولوژی لیزر به صورت برچسب تولید […]