مقالات هولوگرام

۱۳۹۶-۰۷-۱۶
برچسب های بارکد

برچسب های بارکد

 برچسب های بارکد برای مبتدیان برچسب های بارکد یکی از بهترین راه های نگهداری سوابق موجودی و فروش هستند . قبل از آنکه شروع به استفاده […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۰

هولوگرام های ترکیبی

هولوگرام های ترکیبی در میان انواع هولوگرام های انعکاسی و انتقالی،گونه های متنوعی را میتوان ساخت که به هولوگرام های ترکیبی معروف هستند. هولوگرام های برجسته […]
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
ویژگی های ارزش افزوده بارکد

ویژگی های ارزش افزوده بارکد

ویژگی های ارزش افزوده بارکد اگرچه چاپ بارکد بر روی برچسب های هولوگرامی امکان پذیر است ,اما با بعضی از محدودیت هایی خاص همراه است . […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
کاربرد هولوگرام در پزشکی

کاربرد هولوگرام در پزشکی

کاربرد هولوگرام در پزشکی دانشمندان اعضای بدن را به شکل هولوگرام در آورده اند پزشکان،معماران و حتی تکنسین های آسانسور از ابزار مصنوعی برای دوباره بازسازی […]