مقالات هولوگرام

۱۳۹۵-۱۱-۱۸
برچسب هولوگرام

هولوگرام و مشکلات امنیتی

هولوگرام و مبارزه با مشکلات امنیتی   نگرانی‌های فزایندۀ مربوط به مسائل امنیّتی، هولوگرام‌ها را هرچه بیشتر مشهور می‌سازد. برچسب‌های امنیتی هولوگرامی به خاطر جلوگیری از دسترسی به […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هولوگرام

برچسب های هولوگرام کاغذی

برچسب های هولوگرام کاغذی جذاب برای مشتری وجود این همه برند های مختلف از یک محصول مشتری را در مورد محصول گیج می کند. این امر […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هولوگرام سه بعدی

هولوگرام سه بعدی و حفاظت از برند

 هولوگرام سه بعدی و حفظ برند زمانی که برند خود را ایجاد نمودید، نه تنها باید بر رشد آن متمرکز شوید بلکه باید به حفاظت از […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۸

تاثیربرچسب ها بر کسب و کار

تاثیر برچسب هولوگرامی بر کسب و کار همانطور که می دانید محصولات متعددی برای برچسب ها و برچسب های هولوگرام دار وجود دارد و تعداد کاربردهایی که از […]