مقالات هولوگرام

۱۳۹۲-۰۵-۰۳

تولید و چاپ برچسب هولوگرام

تولید و چاپ برچسب هولوگرام امروزه مطمئن ترین و ارزان ترین راه حل برای جلوگیری از جعل ، تقلب و سرقت و نشان دهنده اصل بودن […]
۱۳۹۲-۰۵-۰۲
گروه بندی هولوگرام

هولوگرام چاپ گرم

هولوگرام چاپ گرم یکی از امنیتی ترین انواع هولوگرام می باشد که الصاق آن بر روی سطوح مورد نظر تنها با دستگاه های چاپ گرم امکان […]
۱۳۹۲-۰۵-۰۲

هولوگرام کارت شناسایی

برچسب هولوگرامی کارت شناسایی این نوع از هولوگرام (هولوگرام کارت شناسایی) بصورت لایه شفاف با طراحی خاص امنیتی جهت الصاق بروی کارت پرسنلی استفاده می گردد. […]
۱۳۹۲-۰۵-۰۲

هولوگرام ابطال شونده

هولوگرام ابطال شونده هولوگرام ابطال شونده هولوگرامی است که بعد از الصاق بر روی سطح مورد نظر قابل برداشت نیست و در صورت تلاش برای برداشتن […]