مقالات هولوگرام

۱۳۹۲-۰۷-۱۴

هولوگرام Covert features

هولوگرام Covert features این هولوگرام شامل خصوصیات امنیتی پیشرفته می باشد که با استفاده از این تکنیک تصاویر و یا حروف بسیار ریز در تصاویر دیگر […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۴
جایگاه هولوگرام در ایران

هولوگرام Kinetic movement

هولوگرام Kinetic movement این نوع هولوگرام با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال راه حلی مطمئن برای مدارک با ارزش است.این نوع تصویر از زوایای مختلف قابل […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۳

هولوگرام recombination

هولوگرام recombination با استفاده از تکنیک های پیشرفته می توان دو یا سه نوع هولوگرام را ترکیب نموده تا هولوگرام جدیدی با جلوهای ویژه و نیز […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۳

هولوگرام Transparent

هولوگرام Transparent این هولوگرام بی رنگ است یعنی دارای سطحی شیشه ای بوده و شما می توانید آن را در مکانی نصب کنید و همزمان تصویر […]