مقالات هولوگرام

۱۳۹۲-۰۷-۱۷

هولوگرام و ‌متن‌ پنهان

هولوگرام هولوگرام برای نگاشت هولوگرام‌های دارای متن مانند هولوگرام‌های تصویری عمل می‌شود. به این صورت که از متن مورد نظر یک ماسک (شیشه‌ای مشکی است که جای حروف […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۴

هولوگرام FLIP FLOP

هولوگرام FLIP FLOP این نوع هولوگرام قابلیت نشان دادن دو تصویر در زوایای دید مختلف را دارد و با استفاده از دو بعدی چند گانه تشکیل […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۴

هولوگرام Covert features

هولوگرام Covert features این هولوگرام شامل خصوصیات امنیتی پیشرفته می باشد که با استفاده از این تکنیک تصاویر و یا حروف بسیار ریز در تصاویر دیگر […]
۱۳۹۲-۰۷-۱۴
جایگاه هولوگرام در ایران

هولوگرام Kinetic movement

هولوگرام Kinetic movement این نوع هولوگرام با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال راه حلی مطمئن برای مدارک با ارزش است.این نوع تصویر از زوایای مختلف قابل […]