مقالات هولوگرام

۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام

هولوگرافی فوریر بدون لنز

 هولوگرافی فوریر بدون لنز چیست این سیستم چیدمانی متفاوت از روش ثبت فوریر ارائه می دهد با این حال می تواند تصویری با ویژگی یکسان هولوگرام‌های فوریر […]
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام‌هاي فورير

هولوگرافی فوریر

هولوگرام‌ فوریر چیست در این روش ثبت، دامنه‌ی امواج مرجع و شئ به صورت ترکیبی با هم برخورد می کنند و برای اجسامی با ضخامت محدود […]
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرافي خارج از محور

هولوگرافی خارج از محور

ثبت هولوگرافی به روش خارج از محور   برخلاف روش خطی(In-Line)، اجزا در این سیستم دارای زوایای متفاوتی از یک دیگر هستند و برای اجسام مات(Opaque) […]
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام به روش خطي

هولوگرافی خطی

ثبت هولوگرام به روش خطی در این روش چیدمان تمام اجزای ثبت، موازی و در یک خط مستقیم قرار دارند. جسم قابل ثبت در روش In-Line […]