مقالات هولوگرام

۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام‌هاي فورير

هولوگرافی فوریر

هولوگرام‌ فوریر چیست در این روش ثبت، دامنه‌ی امواج مرجع و شئ به صورت ترکیبی با هم برخورد می کنند و برای اجسامی با ضخامت محدود […]
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرافي خارج از محور

هولوگرافی خارج از محور

ثبت هولوگرافی به روش خارج از محور   برخلاف روش خطی(In-Line)، اجزا در این سیستم دارای زوایای متفاوتی از یک دیگر هستند و برای اجسام مات(Opaque) […]
۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام به روش خطي

هولوگرافی خطی

ثبت هولوگرام به روش خطی در این روش چیدمان تمام اجزای ثبت، موازی و در یک خط مستقیم قرار دارند. جسم قابل ثبت در روش In-Line […]
۱۳۹۳-۰۵-۰۶
حافظه های هولوگرافیک

ویژگی حافظه های هولوگرافیک

حافظه های هولوگرافیک در بحث ذخیره سازی هولوگرافیک ، به کلیات ثبت حافظه های هولوگرافیک پرداخته شد. در این بخش با اشاره به مزایا، معایب و […]