مقالات هولوگرام

۱۳۹۳-۰۵-۱۱
هولوگرام به روش خطي

هولوگرافی خطی

ثبت هولوگرام به روش خطی در این روش چیدمان تمام اجزای ثبت، موازی و در یک خط مستقیم قرار دارند. جسم قابل ثبت در روش In-Line […]
۱۳۹۳-۰۵-۰۶
حافظه های هولوگرافیک

ویژگی حافظه های هولوگرافیک

حافظه های هولوگرافیک در بحث ذخیره سازی هولوگرافیک ، به کلیات ثبت حافظه های هولوگرافیک پرداخته شد. در این بخش با اشاره به مزایا، معایب و […]
۱۳۹۳-۰۵-۰۴
تعریف هولوگرافی

هولوگرافی چیست؟

تعریف هولوگرافی در تعریف هولوگرافی  باید گفت:  هولوگرافی ثبت یک تصویر طی یک فرآیند پیچیده نوری است که معمولا بوسیله نور لیزر از طریق دو فرآیند […]
۱۳۹۳-۰۵-۰۲
دخیره سازی هولوگرافیک

ذخیره سازی هولوگرافیک

آشنایی با ذخیره سازی هولوگرافیک با پیشرفت فناوری، لزوم استفاده از حافظه های پرظرفیت احساس شد که ذخیره سازی هولوگرافیک این مهم را فراهم کرده است. […]