مقالات هولوگرام

۱۳۹۳-۰۹-۲۳
هولوگرام

هولوگرام ORIGINAL/GENUINE

معرفی هولوگرام ORIGINAL/GENUINE یکی از طرح های عمومی که با قیمت مناسب قابلیت تولید دارند، طرح هولوگرام ORIGINAL/GENUINE می باشد.  این طرحدر پس زمینه دارای طرح گیلوش […]
۱۳۹۳-۰۹-۲۳
هولوگرام

لیبل هولوگرام ترکیبی

ویژگی های لیبل هولوگرام ترکیبی هولوگرام ها می توانند در قالب ها و برش های مختلف، با سایر لیبل ها ترکیب شوند تا علاوه بر حفظ امنیت […]
۱۳۹۳-۰۹-۲۳
گذرنامه الکترونیکی

گذرنامه الکترونیکی

آشنایی با گذرنامه های الکترونیکی برای حفاظت از جعل و سو استفاده از پاسپورت های معمولی و مرسوم، که تا چندی پیش کاربرد داشتند و تا […]
۱۳۹۳-۰۹-۲۰
امنیت اسناد و هولوگرافیک

ابزار های کنترلی امنیتی

طبقه بندی ابزار های کنترلی برای احراز هویت اسناد و مدارک این ابزار ها اساسا شامل ویژگی هایی هستند که می توانند ویژگی های پنهان یا […]