مقالات هولوگرام

۱۳۹۵-۰۴-۰۸
اولین هولوگرام سه بعدی

اولین هولوگرام سه بعدی

اولین هولوگرام سه بعدی در جهان یک تیم تحقیقاتی در کره جنوبی برای اولین بار در جهان واقعی موفق به ساخت هولوگرام رنگی ۳۶۰ درجه در […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۶
تکنولوژی هولوگرافی

کاربردهای هولوگرافی در آموزش

تاثیرتکنولوژی هولوگرافی روی آموزش پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی روی آموزش نیز تأثیرات فراوانی گذاشته است. امروزه تخته سیاه های مدرسه های دوران بچگی ما جایشان […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۳
هولوگرام هوشمند

هولوگرام هوشمند

آشنایی با هولوگرام هوشمند هولوگرام های مرسوم توسط ثبت الگوی تداخلی نوری ایجاد می شوند و به صورت گسترده به عنوان لیبل و تگ های امنیتی […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۲
هولوگرام در هنر

نقش هولوگرام در هنر

نقش هولوگرام در هنر با رشد تکنولوژی در انقلاب پساصنعتی در اواخر قرن بیستم و هم زمانی این جریان با آوانگاردیسم هنر مفهومی (کانسپچوال آرت)، رسانه […]