مقالات هولوگرام

۱۳۹۳-۱۱-۰۵
پاسپورت

اسناد مسافرتی

تعریف پاسپورت یا گذرنامه پاسپورت یا گذرنامه، مدرک شناسایی رسمی  بین المللی است که هر دولت برای شهروندانش صادر می کند. پاسپورت هر کشور نمایانگر داشتن تابعیت […]
۱۳۹۳-۱۱-۰۴
هولوگرام

آشنایی با انواع هولوگرام

معرفی انواع هولوگرام  هولوگرام معمولی: لیبل های ساده و بدون تخریب و پشت چسب داری که به صورت دستی الصاق می شوند و از لحاظ امنیتی […]
۱۳۹۳-۱۱-۰۴
استفاده از هولوگرام

آشنایی با ویژگی امنیتی اسناد مسافرتی

ویژگی های اسناد مسافرتی اسناد مسافرتی -Travel Documents- از مدارک امنیتی مهم است. مخصوصا اسنادی که متعلق به سفرهای  خارجی می باشد و کاملا وابسته به […]
۱۳۹۳-۱۰-۲۹
امنیت اسناد و هولوگرافیک

آشنایی با امنیت اسناد و مدارک

میزان امنیت اسناد و مدارک اسناد و مدارک، انواع مختلفی دارند که با توجه به کاربرد و کانال های مصرف آن، عمرمفیدش مشخص می شود و متناسب […]