هولوگرام

۱۳۹۶-۰۶-۲۶
کاربرد هولوگرام در پزشکی

کاربرد هولوگرام در پزشکی

کاربرد هولوگرام در پزشکی دانشمندان اعضای بدن را به شکل هولوگرام در آورده اند پزشکان،معماران و حتی تکنسین های آسانسور از ابزار مصنوعی برای دوباره بازسازی […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۹
شکل و اندازه هولوگرام

شکل و اندازه هولوگرام

شکل و اندازه هولوگرام شکل دایره آسان تر ترسیم می شود .در صورتی که شکل هندسی آن مناسب ترسیم نشود هنوز به دایره شباهت دارد.در صورت […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۳
فناوری آموزشی هولوگرام سه بعدی

فناوری آموزشی هولوگرام سه بعدی

اهمیت فناوری آموزشی هولوگرام سه بعدی در این زمینه میتوانیم از فناوری هولوگرام سه بعدی در اشکال مختلف استفاده کنیم. به عنوان مثال هولوگرام ها میتوانند […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هولوگرام سه بعدی قابل لمس

هولوگرام های سه بعدی قابل لمس

هولوگرام سه بعدی قابل لمس سپرهای خود را حفظ کنید ،با سرعت نور سفر کنید و دستیاری ربات های عجیب را تجربه کنید ،شاید خاطره انگیز […]