هولوگرافیک

۱۳۹۶-۰۴-۱۸
راهکارهای هولوگرافیک

راهکارهای هولوگرافیک

راهکارهای هولوگرافیک در ارتباط با کسب و کار   تکنولوژی در حال تغییر با یک شتاب سریع است.اگر می­خواهید خود را در اوج نگه دارید،شما مجبورید […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۶
کاغذ چاپ هولوگرام

کاغذ چاپ هولوگرام چیست

کاغذ چاپ هولوگرام چیست؟ سوال متداولی که در زمینه ی هولوگرام مطرح می شود این است که کاغذ چاپ هولوگرام چیست یا در واقع جنس کاغذی […]
۱۳۹۶-۰۳-۰۷
خدمات چاپ هولوگرام

خدمات چاپ هولوگرام

 استفاده از خدمات چاپ هولوگرام جهت بازاریابی احتمالا هولوگرام ها حدود ۷۰ سال پیش بوجود آمده اند, اما هنوز هم ” عامل خاص” بودن خودشان را […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۶
تکنولوژی هولوگرافی

کاربردهای هولوگرافی در آموزش

تاثیرتکنولوژی هولوگرافی روی آموزش پیشرفت های حاصل شده در تکنولوژی روی آموزش نیز تأثیرات فراوانی گذاشته است. امروزه تخته سیاه های مدرسه های دوران بچگی ما جایشان […]