برچسب امنیتی

۱۳۹۵-۱۲-۲۵
برچسب کاغذی هولوگرام

ویژگی برچسب کاغذی هولوگرام

برچسب کاغذی هولوگرام  انواع مختلفی برچسب امنیتی توسط شرکت برای محصولات تولیدی ساخته می شود. برچسب کاغذی هولوگرام برای ایجاد آگاهی درباره ی محصولات شرکت ها استفاده […]
۱۳۹۵-۱۱-۱۸
برچسب هولوگرام

هولوگرام و مشکلات امنیتی

هولوگرام و مبارزه با مشکلات امنیتی   نگرانی‌های فزایندۀ مربوط به مسائل امنیّتی، هولوگرام‌ها را هرچه بیشتر مشهور می‌سازد. برچسب‌های امنیتی هولوگرامی به خاطر جلوگیری از دسترسی به […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۵
کاربرد اصلی برچسب امنیتی

تأثیربرچسب ها برروی محصولات

تاثیر برچسب ها برروی محصولات و کسب و کار تاثیر برچسب ها برروی محصولات برکسی پوشیده نیست و کالاهای بسیاری وجود دارند که به برچسب ها […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۱
برچسب امنیتی هولوگرام

هولوگرام و انتخاب مواد غذایی سالم

 مواد غذایی سالم و برچسب امنیتی هولوگرام  افرادی که برچسب امنیتی روی مواد غذایی را می خوانند تمایل بیشتری به انتخاب غذاهای سالم تر با کالری کمتر، اسید […]